stronad.jpg

Pracownia garncarska w Krainie Łęgów Odrzańskich

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: stworzenie miejsca pracy, poprzez założenie nowej firmy zajmującej się produkcją ceramiki, oferującą usługi związane ze spędzaniem wolnego czasu i rozwoju umiejętności manualnych.

IMG_8693_edited.jpg

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej już wkrótce te „zabytkowe” zabudowania gospodarcze zyskają nowe życie.

Staną się pracownią, w której powstawać będą unikatowe przedmioty codziennego użytku wykonywane tradycyjną techniką toczenia na kole garncarskim.

Tutaj też będziecie i wy mogli tworzyć, rozwijać swoje pasje i spędzać miło czas.

Pracownia Garncarska MANOceramics to ciekawe miejsce na mapie Dolnego Śląska, ale przede wszystkim atrakcja w Krainie Łęgów Odrzańskich, gdzie wspaniała przyroda spotyka się z zabytkami, rekreacją wodną oraz pysznym jedzeniem.

Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://nowa.lgdodra.pl/

Gdzie znajdziecie więcej informacji na temat tego wspaniałego regionu.